Tots els serveis descrits a continuació son serveis que ofereixen directament i pel seu compte cadascun dels professionals col.laboradors d’Espai COS.